Zakelijke info

Duur en annulering van het consult

Een gesprek duurt ongeveer 50 minuten. De frequentie van de gesprekken wordt in overleg met jou bepaald. Meestal vinden de eerste 2 à 3 gesprekken wekelijks plaats. Daarna is het afhankelijk van de behoefte of de noodzaak.  Mocht je verhinderd zijn om op de afspraak te komen, dan kun je dit zonder kosten tot 24 uur van tevoren annuleren. Wanneer je (ongeacht de reden) korter van tevoren de afspraak afzegt, of wanneer je zonder annulering niet komt opdagen, worden de kosten van het consult volledig aan je doorberekend. Houd er rekening mee dat de  ziektekostenverzekeraars dit ook niet vergoeden.

Het verloop van de behandeling

In het eerste gesprek, het intakegesprek, inventariseer ik samen met jou de klachten en problemen. We bespreken of je elders al hulp hebt gehad, op welke manier er gewerkt is, en wat je wensen en ideeën zijn over de hulp die je nu wilt.
Ik maak regelmatig gebruik van psychologische diagnostiek. Ik vraag je om enkele vragenlijsten of psychologische testen in te vullen. Deze worden door mij uitgewerkt en geïnterpreteerd. Op basis van alle informatie uit het gesprek en de testen maak ik een behandelplan. Dit plan vormt dan de basis voor de manier waarop we samen gaan werken aan de gewenste veranderingen of klachten. Hierna volgen de behandelsessies. Het aantal kan variëren afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten.
Mocht ik door ziekte of om andere redenen een tijd niet aanwezig zijn dan wordt er waargenomen door een collega. Het telefoonnummer wordt genoemd op mijn voice-mail.

Wachttijd¹

Binnen vijf weken na telefonische aanmelding kan een intakegesprek worden gepland.
Tussen het intakegesprek en de behandeling zit geen wachttijd.

De financiële afwikkeling

De hulp die ik geef valt onder de Generalistische Basis GGZ. Als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden wordt de hulp vergoed vanuit je basisverzekering:
– Er is een verwijzing van je huisarts naar de BGGZ nodig
– Er moet sprake zijn van een stoornis
– Je ziektekostenverzekeraar heeft een contract met mij afgesloten
– De hulp valt onder het eigen risico ( € 385 in 2018)
Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt bepaald hoeveel gesprekken je vergoed krijgt. De overheid heeft daarvoor een indeling gemaakt in wat ze noemen Produkt Kort (gemiddeld 5 gesprekken), Produkt Middel (gemiddeld 8 gesprekken), Produkt Intensief (gemiddeld 12 gesprekken) en heeft tarieven bepaald die daarbij horen. Daarnaast is er het Produkt Onvolledig Behandeltraject. Deze geldt voor de situatie als na het eerste of tweede gesprek blijkt dat doorverwijzing naar andere zorg nodig is, als blijkt dat de problematiek niet onder de voorwaarden van de Basis GGZ valt, of als je er voor kiest om het contact na het eerste of tweede gesprek te beeindigen (tarief hiervoor ongeveer 190 euro).
Na afloop van de gesprekken stuur ik de rekening naar je zorgverzekeraar. Als er geen vergoeding plaats vindt door je zorgverzekeraar is de consultprijs  € 90. Je ontvangt daarvoor maandelijks een nota. Soms is een werkgever bereid (een deel van) de kosten te betalen.

Veel zorgverzekeraars hebben een contract met mij afgesloten. Het gaat om:

– UVIT (= IZA, Univé, VGZ, Trias, IZZ, UMC)
– CZ (= CZ, Ohra, Delta Loyd)
– VRZ (=  ONVZ, PNO, VVAA, Aegon, Eno, Nedasco, VPZ, Salland, IAK)
– Zilveren Kruis (= Avero Achmea, FBTO, Interpolis, OZF, Zilveren Kruis)
– De Friesland
– DSW
(= De Amersfoortse, DSW, ASR, Ditzo, Stad Holland, inTwente)
– Menzis (= Menzis, Anderzorg)

 

Klachtbehandeling en privacy

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik verplicht om een dossier over mijn cliënten bij te houden. Alleen bij verplichte (kwaliteits-)controles en na uitdrukkelijke toestemming van jou geef ik informatie aan anderen zoals een bedrijfs- of verzekeringsarts. Ik vind het belangrijk om de huisarts op de hoogte te brengen van het verloop van de behandeling. Ook hiervoor geldt dat ik dit alleen doe nadat je hiervoor toestemming hebt verleend.
Mocht de behandeling niet naar je wens verlopen, is het natuurlijk erg belangrijk om dit bij mij naar voren te brengen, zodat ik de zorg zo veel mogelijk kan aanpassen aan je persoonlijke wensen. Mocht je er met mij niet uitkomen, en een klacht hebben, dan kun je je wenden tot de een bemiddelaar van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) of tot hun klachtencommissie. Zie voor informatie daarover de website www.lvvp.nl. Ik val door mijn registratie als GZ-psycholoog onder het tuchtrecht van de BIG.
Ik ben verplicht om mbv vragenlijsten de voortgang en het resultaat van de behandeling bij te houden (dit heet Routine Outcome Meting = ROM). De ROM gegevens worden anoniem doorgegeven aan Stichting Benchmark GGZ.
Via de declaratie wordt de behandeldiagnose doorgegeven aan de verzekeraar. Als je daar principieel bezwaar tegen hebt dan kun je daarvoor een privacyverklaring ondertekenen.

Ik voldoen aan de eisen vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbewerking). Hier kun je mijn privacystatement inzien.

¹”Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekoemen (de treeknormen)”