Zakelijke info

Duur en annulering van het consult

Een gesprek duurt ongeveer 50 minuten. De frequentie van de gesprekken wordt in overleg met jou bepaald. Meestal vinden de eerste 2 à 3 gesprekken wekelijks plaats. Daarna is het afhankelijk van de behoefte of de noodzaak.  Mocht je verhinderd zijn om op de afspraak te komen, dan kun je dit zonder kosten tot 24 uur van tevoren annuleren. Wanneer je (ongeacht de reden) korter van tevoren de afspraak afzegt, of wanneer je zonder annulering niet komt opdagen, wordt € 47,50 bij je in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat de  ziektekostenverzekeraars dit niet vergoeden.

Het verloop van de behandeling

In het eerste gesprek, het intakegesprek, inventariseer ik samen met jou de klachten en problemen. We bespreken of je elders al hulp hebt gehad, op welke manier er gewerkt is, en wat je wensen en ideeën zijn over de hulp die je nu wilt. Ook vraag ik je om een klachtgerichte vragenlijst in te vullen.
Op basis van deze informatie maak ik een behandelplan. Dit plan vormt dan de basis voor de manier waarop we samen gaan werken aan de gewenste veranderingen of klachten. Hierna volgen de behandelsessies. Het aantal kan variëren afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten.

Mocht ik door ziekte of om andere redenen een tijd niet aanwezig zijn dan wordt er waargenomen door een collega. Het telefoonnummer wordt genoemd op mijn voice-mail.

In geval van crisis kunt u het beste contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost. Via deze weg kan indien nodig 24/7 hulp worden ingeschakeld.

Wachttijd¹

Binnen 5 weken na telefonische aanmelding kan een intakegesprek worden gepland (bijgewerkt op 7-3-2021).
Tussen het intakegesprek en de behandeling zit geen wachttijd.

De financiële afwikkeling

De hulp die ik geef valt onder de Generalistische Basis GGZ. Als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden wordt de hulp vergoed vanuit je basisverzekering:
– Er is een verwijzing van je huisarts naar de BGGZ nodig
– Er moet sprake zijn van een stoornis
– Je ziektekostenverzekeraar heeft een contract met mij afgesloten
– De hulp valt onder het eigen risico ( € 385 in 2021)
Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt bepaald hoeveel gesprekken je vergoed krijgt. De overheid heeft daarvoor een indeling gemaakt in wat ze noemen Produkt Kort (gemiddeld 5 gesprekken), Produkt Middel (gemiddeld 8 gesprekken), Produkt Intensief (gemiddeld 12 gesprekken) en heeft tarieven bepaald die daarbij horen.
Mocht na een eerste of tweede gesprek blijken dat de hulp die jij nodig hebt niet onder de Basis GGZ valt, of als je zelf na één of twee gesprekken besluit om het contact te beëindigen, dan geldt het Produkt Onvolledig Behandeltraject (tarief hiervoor ongeveer 200 euro, en dit valt ook onder je eigen risico).
Als je begeleiding wilt voor klachten die je zorgverzekeraar niet vergoed is de consultprijs  € 95. Je ontvangt daarvoor maandelijks een nota. Soms is een werkgever bereid (een deel van) de kosten te betalen.

Ik heb met veel zorgverzekeraars een contract afgesloten. Het gaat om:

 

– VGZ (= VGZ, IZA, IZZ, Univé, Zekur, Bewuzt, Zorgzaam verzekerd, SZVK, MVJP, UMC)
– CZ (= CZ, Nationale Nederlanden, Ohra)
– ONVZ (=  ONVZ, VVAA, PNOzorg)
– Zilveren Kruis (= Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life,  ZieZo)
– DSW (= DSW, ASR, Ditzo, De Amersfoortse, Stad Holland, inTwente)

Ik heb in 2021 geen contract afgesloten met Menszis, Anderzorg, Hema, Promovendum, Besured, National Academic, AON, en Aevitae.
Om duidelijkheid te krijgen over vergoedingsmogelijkheden als je bij één van deze verzekeraars bent verzekerd kun je het beste vooraf contact opnemen met je zorgverzekeraar. De kosten die je niet vergoed krijgt dien je altijd zelf te betalen.

Klachtbehandeling en privacy

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik verplicht om een dossier over mijn cliënten bij te houden. Alleen bij verplichte (kwaliteits-)controles en na uitdrukkelijke toestemming van jou geef ik informatie aan anderen zoals een bedrijfs- of verzekeringsarts. Ik vind het belangrijk om de huisarts op de hoogte te brengen van het verloop van de behandeling. Ook hiervoor geldt dat ik dit alleen doe nadat je hiervoor toestemming hebt verleend. Soms is het voor een goede voortgang van de behandeling nodig om te overleggen met een collega-psycholoog, die net als ik geheimhoudingsplicht heeft.
Ik ben verplicht om gegevens over door mij uitgevoerde behandelingen door te geven aan DBC Informatiesysteem (DIS). Dit gebeurt anoniem. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek en analyse. Als je daar principieel bezwaar tegen hebt dan kun je daarvoor een privacyverklaring ondertekenen.
Mocht de behandeling niet naar je wens verlopen, is het natuurlijk erg belangrijk om dit bij mij naar voren te brengen, zodat ik de zorg zo veel mogelijk kan aanpassen aan je persoonlijke wensen. Mocht je er met mij niet uitkomen, en een klacht hebben, dan kun je je wenden tot de een bemiddelaar van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) of tot hun klachtencommissie. Zie voor informatie daarover de website www.lvvp.nl. Ik val door mijn registratie als GZ-psycholoog onder het tuchtrecht van de BIG.

Ik voldoen aan de eisen vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbewerking). Hier kun je mijn privacystatement inzien.

¹”Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekoemen (de treeknormen)”